Event: Kleitophon son of Athenodotos from Athens (Attica)

Event ID 10460
Person Kleitophon son of Athenodotos from Athens in Attica
Festival Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
Discipline music: aulesis
Date -100 - 0
Achievement II