Event: Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)