Person: [---]as son of Menekleus from Sikyon (Achaia)

Person ID: 4304
Name: [---]as
Father's Name: Menekleus
Place of Origin: Sikyon (Achaia)
List of Festivals:
Amphiaraia Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -150 to -85 )
List of Disciplines:
pentathlon: pentathlon
List of References:
I.Oropos 521
List of Prosopographies:
Mannheim ID 1340
Comment: Mannheim ID 1340 I.Oropos 521, l. 42-43