Person: Biottos son of Menelaos from Chalkis (Euboia)

Person ID: 5446
Name: Biottos
Father's Name: Menelaos
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -85 )
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
music: rhapsoidia
List of References:
I.Oropos 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG 34.362
Comment: Father's name is written as [M]e[n]elaos (Manieri).