Person: [Elateian] from Elateia (Phokis)

Person ID: 7598
Name: [Elateian]
Place of Origin: Elateia (Phokis)
List of Festivals:
Nemea in Argos (Argeia)
List of Events:
Nemea in Argos (Argeia) on ( 117 to 138 )
List of References:
IG IX,1 138
List of Prosopographies:
Kostouros (2008), no. 232