Person: Agathokles son of Ptolemaios from Chalkis (Euboia)

Person ID: 9363
Name: Agathokles
Father's Name: Ptolemaios
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -85 to -80 )
List of Disciplines:
running: hoplites dromos
List of References:
I.Oropos 523
List of Prosopographies:
Mannheim ID 7