Event: Epikrates son of Eukrates

Event ID 10514
Person Epikrates son of Eukrates from in Boiotia
Festival Mouseia in Thespiai (Boiotia)
Discipline music: kitharoidia
Date -210 - -203
Achievement V
Comment: [Epikr]ates (Manieri). Provenance: Boio[tia] (Manieri).