Event: Pompeios son of Zosimos from Thespiai (Boiotia)

Event ID 10588
Person Pompeios son of Zosimos from Thespiai in Boiotia
Festival Mouseia in Thespiai (Boiotia)
Discipline other: keryxis
Date 150 - 160
Achievement V