Person: Metrodoros son of Dionysios from Nicomedia (Bithynia)

Person ID: 5811
Name: Metrodoros
Father's Name: Dionysios
Place of Origin: Nicomedia (Bithynia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
musical: kitharistike
List of References:
I.Oropos 526
IG VII 419
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 126-127, n. 3
Manieri (2009), Oro. 19, pp. 248-250
Reisch (1885), p. 124, n. VIII