Person: Oros son of Oros from Chalkis (Euboia)

Person ID: 5819
Name: Oros
Father's Name: Oros
Place of Origin: Chalkis (Euboia)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
other: keryxis
List of References:
I.Oropos 528
IG VII 420
Koumanoudes, Arch. Eph. (1884), pp. 124-125, n. 2
Manieri (2009), Oro. 20, pp. 250-251
Reisch (1885), p. 123, n. VII (1-36)