Person: ([kitharistes]) son of Hismenodoros from Herakleia?

Person ID: 6968
Alternative Name: [kitharistes]
Father's Name: Hismenodoros
Place of Origin: Herakleia?
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia Sebasteia Mouseia in Thespiai (Boiotia) on ( ? to 100 )
List of Disciplines:
musical: kitharistike
List of References:
IThesp 175
Manieri (2009), Thes. 53, pp. 427-430
Moretti (1981), p. 71
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1979), pp. 2-3, n. 1 (= SEG XXIX, 452)
Comment: Name is lost. Provenance is fragmentary. Provenance: [Hera]kleia (Manieri).